Bukettar og oppsatsar

Vi lagar alle typar bukettar til den anledninga du treng det til: Runde, høge, breie, smale, fargerike, einsfarga – kva enn du vil ha. Til fødselsdagar, bryllaupsdagar, merksemd i kvardagen, pynt til stovebordet, dåp, konfirmasjon, bryllaup og gravferd.

Fleire typar blomar – eksempelvis tulipanar, peonar, ranunklar – er sesongbaserte, og er derfor ikkje mogleg å skaffe til ei kvar tid. Ring gjerne og spør oss om du lurar på ein spesiell type blom eller kva utval vi har nettopp denne dagen.

Under er nokre eksempel på bukettar og oppsatsar:​


Blomar – Blomster – Blomsterbutikk – Dalen – Tokke – Telemark