Om Blomsterbua

Blomsterbua er ei privat familiebedrift som starta opp i 1981. Bygget fekk verneprisen i 1992 frå Tokke kommune.

Blomsterbua har frie leverandørar og er ikkje avgrensa.

Vi tilbyr eit svært breitt utval av blomar, staudar, buskar og tre i sommarsesongen. Samtidig har vi eit hyggeleg utval av interiør og gåver, avskorne blomar til bukettar og oppsatsar, samt potteplantar. Alle varer kjem til rimelege prisar.

Vi tar på oss oppdrag i samband med bryllaup og gravferder, eller andre anledningar.

Nettstadansvarleg: Helga S. Battin
Bilete på nettstaden: Lars Morgan Battin, Brith Wenche Aarstad, Tone B. Stimson, Helga S. Battin, m.fl.


Blomar – Blomster – Blomsterbutikk – Dalen – Tokke – Telemark